The Hunger Project

måndag 20 september 2021

Anita Warholm

Abigail Teye (i gult) driver en skrädderifirma vid Boti epicenter. © The Hunger Project 

The Hunger Project är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker man människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro. De arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Detta är överensstämmer väl med Rotarys sju fokusområden. Mer om Hungerprojektet: https://thehungerproject.se/

Majorna Frölunda RK stödjer  tillsammans med Örgryte RK stiftelsen The Hunger Project för utveckling mot självförsörjande i Boti. Projektet är på väg att nå sitt mål i slutet av 2022, delvis tack vare stöd från våra klubbar och dess medlemmar.
Öppna gärna Hans Johanssons senaste rapport och läs mer.