Göteborg Majorna Frölunda

Grundades tisdag 15 april 1947
Klubb 13125 - Distrikt 2360 - Charternummer

Rotary är en öppen, social nätverksorganisation för kvinnor och män. Rotary finns över hela världen och står oberoende av nationalitet, kön, politisk eller religiös uppfattning. För närvarande räknar Rotary 1,2 miljoner medlemmar globalt och cirka 26.000 medlemmar i Sverige, fördelat på 550 klubbar. Arbetet inom Rotary bedrivs av dess klubbar som organisatoriskt är indelade i distrikt. Sverige har 10 distrikt. Distrikten har endast har en samordnande funktion. Det västsvenska distriktet heter 2360 och omfattar 65 klubbar, däribland vår klubb.

Majorna Göteborg Rotaryklubb
Vår klubb etablerades som den andra klubben i Göteborg vilket skedde 15 april 1947. Vi ser oss som något av en marin klubb och flera medlemmar har sådan yrkesbakgrund. Detta utesluter inte på något sätt andra verksamhetsgrenar. Vi månar om att ha stor mångfald vad gäller medlemsklassificeringarna och breddar därigenom vårt yrkesmässiga nätverkande.

Genom åren har vår klubb genomfört och givit stöd till flera stora projekt, t ex en s k rescuerunner Rescue Rotary som donerats till Sjöräddningsällskapet. Båten har sin hemmahamn på Smögen och arbetar på uppdrag utefter västkusten. Andra exempel är Göteborgs Räddningsmissions verksamhet Solrosen som arbetar för barn som har en frihetsberövad familjemedlem och Rotary Yrkesmentorer som stödjer och matchar personer med utländsk bakgrund och akademisk examen för att snabbare komma in på svensk arbetsmarknad.

Medlemmar

Aktiva medlemmar 64
- Herrar 47
- Damer 17
Paul Harris Fellow 24
Gästande rotarianer 1
Hedersmedlemmar 4
Andra kontakter 4

Adress

Göteborg Majorna-Frölunda Rotaryklubb

C/O Villa Belparc, Slottsskogen
A O Elliots v. 10
41311 Göteborg
Sverige

goteborg-majorna-frolunda@rotary.se